Spravodajstvo

V Roku 2018 sme predložili návrhy:

Rekonštrukcia chodníkov, nové parkovacie miesta, Oprava oplotenia ihriska Rudohorskej ul. pri opornom múre Ihriska Opávia....

Ďakujeme členom OR a poslancom za spoluprácu!