Kontakty

Sme tu už veľa rokov pre občanov najväčšieho sídliska v Banskej Bystrici Rudlová- Sásová.
Predkladáme podnety a návrhy poslancom mestského zastupiteľstva.
Spolupracujeme s poslancami, občianskou Radou RU SA I, občianskymi združeniami.
Organizujeme športové,  kultúrne a spoločenské akcie.
Náš finančný partner - občianske združenie Spoločenstvo Rudlová-Sásová

Občianska rada Rudlová Sásová II


KC Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica
www.or.sasova.sk

Výbor občianskej rady RU-SA II


Mgr. Ivan Bartoš - podpredseda OR, 0908602839,
Anna Babčanová, 0903800978,
Mgr. Dominika Hajkovská, 0902340734,
Mgr. Marta Chabadová, 0910107961,
Ing. Jozef Lapin, 0960412525,
Ing. František Paluška, 0907261586,
Bc. Andrej Refka, 0903121989,
Jana Ševcová, 0907485581,
Mgr. Tomáš Štrba, 0902902852,
Mgr. Martin Turčan, 0903441975,
Milan Zachar, 0910227200,
nasdomov.sasova@gmail.com, správca webu Ing. Elena Púchyová- píšte pripomienky