OR RU-SA II

Občianska rada Rudlová Sásová II Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

Pozývame verejnosť na tradičný 1. máj v Sásovej

Máj-zelený


Futbalový turnaj - Otvorenie sezóny na ihrisku Rudohorská pri opornom múre - Sásová

Ďakujeme 2% (3%)zo zaplatenej dane pre Sásovú
Formulár Vyhlásenie

Návrh parkovacích miest 2016

Ďakujeme za pripomienky k návrhu Parkovacej Politiky - v zápisnici z občianskej rady sú na webe banskabystrica.sk

Ideová štúdia nového urnového cintorína

Podarí sa nám vybudovať nový cintorín?

Ideová štúdia na stiahnutie Súbor na stiahnutie 50MB

Facebook Občianska Rada RUDLOVÁ SÁSOVÁ II OR-RUSAII-Nahliadnite

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky občianskeho združenia NOI Náš domov Sásová NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránky občianskeho združenia NOI Náš domov Sásová NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku Saleziánov, ktorí nám pomáhajú realizovať veľké projekty Salezko-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu.
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram