OR RU-SA II

Občianska rada Rudlová Sásová II Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

Pozývame verejnosť na tradičné podujatie Deň otcov v Sásovej - 11.6.2019 o 17:00 hodine.

Pozvánka

Športový areál Banská Bystrica - Rudohorská pri opornom múre

Ďakujeme za 2% zo zaplatenej dane a finančné dary.

Návrh parkovacích miest 2016

Ďakujeme za pripomienky k návrhu Parkovacej Politiky - v zápisnici z občianskej rady sú na webe banskabystrica.sk

Ideová štúdia nového urnového cintorína

Podarí sa nám vybudovať nový cintorín?

Ideová štúdia na stiahnutie Súbor na stiahnutie 50MB

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky občianskeho združenia NOI Náš domov Sásová NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránky občianskeho združenia NOI Náš domov Sásová NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku Saleziánov, ktorí nám pomáhajú realizovať veľké projekty Salezko-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu.
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram