OR RU-SA II

Občianska rada Rudlová Sásová II Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

Pozývame verejnosť na zasadnutie Občianskej Rady - 27.2.2020 o 17:00 hodine.

Pozvánka

Komunitné centrum, Tatranská 10

Aj tento rok sa uchádzame o 2% (3%)zo zaplatenej dane. Ďakujeme
Formulár Vyhlásenie

Návrh parkovacích miest 2016

Ďakujeme za pripomienky k návrhu Parkovacej Politiky - v zápisnici z občianskej rady sú na webe banskabystrica.sk

Ideová štúdia nového urnového cintorína

Podarí sa nám vybudovať nový cintorín?

Ideová štúdia na stiahnutie Súbor na stiahnutie 50MB

SPOLOČENSTVO RUDLOVÁ SÁSOVÁ web-stránka S-RUSA-Nahliadnite

Pozrite si stránky občianskeho združenia NOI Náš domov Sásová NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránky občianskeho združenia NOI Náš domov Sásová NOI-Nahliadnite

Pozrite si stránku Saleziánov, ktorí nám pomáhajú realizovať veľké projekty Salezko-Nahliadnite

Pozrite si stránky o Sásovej Sásová-Nahliadnite

Odvoz nadrozmerného odpadu.
Prosíme o dodržiavanie stanovených termínov harmonogram