Archív

Nový rok

Nový rok

MDŽ v Sásovej

spojené s krstom zbierky poézie Márie Miadokovej a výstakou prác žien z Banskej Bystrice

1. máj

1. máj

Sásovská uhorka

Akciu pripravili: Dokumentačné centrum Sásová, Občianske združenie, občianska rada, centrum zdravej výživy, ALFABIO-sponzor za finančnej podpory poslancov VO č. 7

Deň otcov v Sásovej

Tešíme sa, že sú medzi nami umelci, otcovia - maliar Pavol Huszar. Deň otcov patril spomienke na Joža Marku - poéta.

Deň matiek v Sásovej

predstavenie matiek, ktoré sú výnimočné pre okolie

Medzinárodný deň detí